You are browsing past revisions for this area.

Date Editor Preview
You are previewing another version of this material. This will not become the current version unless you click "Revert." If you change your mind, click "cancel."

Kunde tilfredshed og SHARP Service

Vi har her i starten af 2010 afsluttet vores hidtil største tilfredshedsundersøgelse - og vi har fået svar tilbage fra næste halvdelen af alle vores aktive installationer. Materialet burde derfor give et reelt billede af, hvordan vores kunder betragter os som samarbejdspartner.

INGEN UTILFREDSE KUNDER og > 89 % fik positiv indfrielse af deres forventninger.

Så vi er da stolte over resultatet - men det skal bruges aktivt, til at blive endnu bedre.  

Undersøgelsen er kontrolleret og gennemgået af statsautoriseret revisor.